รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การติดตั้ง VMware Server บน Windows

  โปรแกรม VMware เป็นโปรแกรมซึ่งใช้ในการสร้าง Virtual Machine (VM) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน คือ เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเครื่อง(หรือหลายๆเครื่อง ถ้าแรมมากพอ) ภายในเครื่องของเราเอง ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถทดลองใช้งาน OS หรือโปรแกรมอื่นๆที่เราสนใจโดยไม่ต้องทำการ format เครื่องหรือใช้ PC อีกเครื่องหนึ่งมาเพื่อทดสอบระบบที่เราสนใจ

   

  และ VM สามารถที่จะนำมาใช้งานภายนอกได้จริงในทันที(โดยใช้การ Bridge(Default) หรือ NAT ออกมาที่ Host ที่ได้ทำการ Run VMware อยู่) ดังนั้นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ VMware คือ สามารถทำการจำลองการทำงานของระบบ Network ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

   

  ขอเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง VMware Server บน Windows XP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเครื่องจำลอง (Virtual Machine) ขึ้นมาอยู่ภายในเครื่องของเราเอง โดยเครื่องจำลอง (Guest) นี้มีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่อง PC ทั่วไป เช่นนำมาใช้ติดตั้ง Windows, ลีนุกซ์ แยกต่างหากจากเครื่องที่เราใช้อยู่ได้ เพื่อการทดลองติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ลงไป

   

  ดาวน์โหลดโปรแกรม VMware Server ได้ที่

  Download VMware Server

  แนะนำให้ใช้เป็นเวอร์ชั่นสำหรับ Windows เลือกดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ “VMware Server for Windows Operating Systems.”

   

  สามารถของ Serial Number ฟรีได้ที่

  Download VMware Server – Registration

  เมื่อได้ไฟล์มาแล้วก็สามารถติดตั้งได้ง่ายเหมือนโปรแกรมบน Windows ทั่วไป

  หน้าจอ Welcome to the installatoin wizard for VMware Server กดปุ่ม [Next >]

   

  Welcome to the Installation Wizard for VMware Server

   

  หน้า “License Agreement” คลิ้ก [x] I accept the terms in the license agreement แล้วกดปุ่ม [Next >]

   

  License Agreement

   

  หน้า “Setup Type” แนะนำให้เลือก [x] Custom แล้วกด [Next >]

   

  Setup Type

   

  เมื่อเลือกแบบ [Custom Setup] จะสามารถเลือก components ที่จะลงได้ หรือกด Browse เพื่อเลือก drive ที่ install

  หมายเหตุ ถ้าใช้ Windows XP ไม่แนะนำให้เลือก VMware Management Interface เพราะต้องใช้ IIS ด้วย

   

  Custom Setup

   

  หน้าจอ “Ready to Install the VMware Server componets” กดปุ่ม [Install]

   

  Ready to Install the VMware Server components

   

  หน้าจอแสดงกำลังติดตั้ง VMware Server

   

  Installing VMware Server_components

   

  หล้งจากติดตั้งเสร็จ ต้องกรอกข้อมูล รวมทั้ง Serial Number ที่ขอมาจากเว็บไซต์

   

  Customer Information

   

  เสร็จสิ้นการติดตั้ง

   

  Installation Wizard completed

   

  คลิ้ก Start -> All Programs -> VMware -> VMware Server -> VMware Server Console เลือก [x] Local Host

   

  VMware Server Console

   

  หน้าจอ VMware Server Console ที่อยู่ในเครื่องของเราเอง

   

  Connected to Local Host