รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
จำหน่ายเสื้อผ้าเด็กแฟชั่น เสื้อผ้าเด็กนำเข้า สไตล์เกาหลี ญี่ปุ่น แบบน่ารัก
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียน Meta Element ให้เหมาะกับการทำ SEO

  การเขียน Meta Element ให้เหมาะกับการทำ SEO

  Metadata Elements หรือ Meta Tag คือ ส่วนของซอร์สโค๊ดที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว) ของเอกสาร HTML โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้น ๆ ว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร แสดงผลด้วยภาษาอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีคำค้นที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น

   

  ซึ่ง Robot ของ Search Engine จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประมวลผลจัดเก็บเว็บไซต์ เรามาทำความรู้จักกับ Meta Element แต่ละ Tags กันดีกว่าครับ ผมจะใช้ความรู้สึกของผมในการวัดว่า Tags ใด มีผลกับการทำ SEO มากหรือน้อยในวงเล็บหลังหัวข้อนะครับ (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้)

   

  Title Element - Page Titles (มีผลกับการทำ SEO มาก)
  ใช้สำหรับบอกว่า หน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่มีหัวข้อว่าอะไร เช่น
  <title>SEO - Meta Tags</title>

   

  Meta Description Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง)
  ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ของหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่ ไม่ควรเขียนให้สั้น หรือ ยาวจนเกินไป ข้อความที่เขียนควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ด้วยนะครับ เช่น
  <meta name=”description” content=”Thailand Search Engine Optimization Blog” />

   

  Meta Keywords Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง)
  ใช้สำหรับระบุคำค้น ที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ สามารถใส่ได้หลายคำ และแบ่งคำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เช่น
  <meta name=”keywords” content=”seo,seo thai,seo blog,seo tools” />

   

  Meta Language Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
  ใช้สำหรับระบุว่า หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ มีเนื้อหาเป็นภาษาอะไร เช่น
  <meta http-equiv=”content-language” content=”th” />

   

  Meta Content Type Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
  ใช้สำหรับระบุว่า หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ สามารถแสดงผลได้ถูกต้องด้วยชุดตัวอักษรแบบใด และเป็นเอกสารประเภทอะไร เช่น
  <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″ />

   

  Meta Revisit-After Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง)
  ใช้สำหรับบอกกับ Robot ของ Search Engine ว่า ให้มาเก็บข้อมูลอีกครั้งในอีกกี่วันข้างหน้า เช่น
  <meta name=”revisit-after” content=”7 days” />

   

  Meta Robots Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
  ใช้สำหรับบอก Robot ของ Search Engine ว่าให้ Robot เก็บข้อมูลในหน้านั้นไป Indexs หรือไม่ หรือ ให้ Robot เดินทางไปตาม Links ที่ปรากฎในหน้านั้น ๆ หรือไม่ เช่น
  <meta name=”robots” content=”index, follow” />

   

  นอกจากข้างต้นแล้ว ยังมี Meta Element อีกหลาย Tags ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวถึงครับ เพราะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่อง SEO ขอให้ทุกท่านสนุกกับการปรับแต่ง Header ของเอกสาร HTML เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ SEO นะครับ

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด